ترجمه رسمی و مترجم رسمی

ترجمه رسمی (certified translation) فرآیند تبدیل مدارک از یک زبان به زبان دیگر است به صورتی که ارزش ذاتی آن مدرک در زبان مقصد حفظ شود. مثلاً وقتی شما مدرک شناسایی یا مدرک تحصیلی خود را بخواهید به خارج از کشور ارائه دهید، ترجمه آن مدارک به صورت فایل یا یک کپی ساده مسلماً قابل قبول نخواهد بود و نیاز به این است که این ترجمه توسط مرجعی که هر دو طرف قبول داشته باشند انجام شود. مترجمان رسمی، به عنوان شخص مورد اعتماد مراجع داخلی و خارجی، می‌توانند مدارک شما را به زبان مورد نظر تبدیل کنند و ترجمه ایشان در سراسر دنیا پذیرفته می‌شود.

مترجم رسمی پس از قبولی در آزمون‌های علمی و عملی (هم در زمینه زبان مورد نظر و هم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی) و احراز صلاحیت اخلاقی و کاری توسط دادگستری ایران منصوب می‌شوند و تعداد ایشان در سراسر ایران به هزار نفر نمی‌رسد. مترجمان رسمی همچنین می‌توانند به عنوان مترجم هم‌زمان در دادگاه‌ها، جلسات کاری یا دفاتر اسناد رسمی حضور داشته باشند و صحت مکالمات و مذاکرات انجام شده را گواهی کنند که در آن صورت در مراجع قانونی و قضایی سراسر دنیا قابلیت ارائه به عنوان مدرک را خواهد داشت.

توجه داشته باشید که ترجمه رسمی صرفاً برای مدارک انجام می‌شود و مواردی مانند کتاب، مقالات و مکاتبات که وجه قانونی ندارند قابل ترجمه رسمی نیستند. از طرفی به خاطر اهمیت و حساسیت زیاد ترجمه مدارک و جلوگیری از جعل و تقلب، برخی از کشورها یا مراجع نیاز به تأییدات بیشتری روی ترجمه رسمی مدارک دارند که شرایط خاص خود را دارند و می‌توانید شرایط آن‌ها در این‌جا به تفکیک مدارک مشاهده کنید.

هزینه ترجمه رسمی طبق تعرفه‌ مصوب اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه محاسبه می‌گردد. می‌توانید این هزینه‌ها را به تفکیک مدارک در این‌جا مشاهده کنید.

 من مترجم رسمی زبان انگلیسی هستم (شماره جواز ۱۲۶۰). اگر در مورد ترجمه مدارک خود، حضور بنده در جلسات به عنوان مترجم رسمی هم‌زمان، فرآیند ترجمه رسمی و هزینه‌های آن سؤالی داشتید می‌توانید فرم زیر را پر کنید یا به  واتس اپ من  پیام بدهید.  

Scroll Up